Oktober 2016 Reis deg opp!

REIS DEG OPP!

 

En sabbat holdt han på å lære folket i en av synagogene. 11 Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i atten år; hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. 12 Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa: «Kvinne, du er løst fra din sykdom.» 13 Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. 14 Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til dem som var samlet: «Det er seks dager i uken til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» «Hyklere,» svarte Herren, «løser ikke hver eneste en av dere oksen sin eller eselet fra båsen også på sabbaten, og leier dem ut for å la dem få drikke? 16 Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele atten år. Skulle ikke hun bli løst av denne lenken på en sabbat?» Lukas 13,10 – 16

  

Når vi leser denne beretningen så legger vi merke til at navnet ikke er nevnt hvor denne synagogen befant seg. Navnet på kvinnen som ble helbredet er ikke nevnt. Og det Jesus underviste den dagen er overlatt til fantasien. Vi vet at det var en vane Jesus hadde å undervise i synagogene på sabbaten. Det var nødvendig å ha minst 10 menn for å kunne etablere en synagoge. De eldste utpekte en leder. Denne dag skulle vise seg å bli annerledes.

 

Hun er foroverbøyet. Tenk på det. Etter å ha levd 18 på denne måten så kunne hun knapt huske noen annen måte å se verden på. På denne spesielle sabbaten, så var det en spesiell spenning i synagogen. Denne kvinnen var sannsynligvis et alminnelig medlem av denne menigheten hvor hun kom for å tilbe.

 

Jeg er ganske sikker på at nyhetene spredte seg denne dagen at denne predikanten og profeten, Jesus av Nasaret, hadde ankommet byen og ville undervise i synagogen. Uten tvil hadde hun og de andre i byen hørt rapporter om Jesus – hvordan han talte om at Guds rike snart skulle komme og hvordan han helbredet de syke. Hun kjente nok Skriften og løftene om den kommende Messias, men hun var ikke sikker på om hun kunne tro mange av historiene hun hørte. Jeg tror hun forsøkte å ikke la seg rive med. Nivået på skuffelsen er parallellt med nivået på forventingen. Vær sikker på at hun hadde opplevd mange skuffelser. Derfor gikk hun ikke med forventningen om å bli helbredet, men for å tilbe.

 

Jeg husker en gang jeg tjenestegjorde i en kirke i Maine. Etter alterkallet kom en dame fram for forbønn. Hun hadde problemer med hørselen og brukte høreapparat. Da jeg begynte å be om helbredelse, så avbrøt hun meg og så «hørselen er ok. Jeg kom for noe annet! Jeg svarte henne «den er ikke ok, men jeg vil be for ditt andre bønneemne også».

 

Jeg er sikker på at denne «Abrahams datter» hadde søkt helbredelse fra andre i 18 år, men helbredelsen hadde ikke kommet. Hun ba nok for seg selv om helbredelse, men antakelig hadde hun akseptert situasjonen sin. Hun hadde kommet til den samme synagogen i mange år, men forblitt i sin forkrøplende smerte.

 Denne dagen ville bli forskjellig. Da hun kom inn i synagogen, så var stedet full av forventning. Aldir før hadde det vært et slikt «nærvær», en Hellig atmosfære som hun aldri hadde kjent i synagogen. Da Jesus begynte å undervise så falt det en stillhet over rommet. Noen øyeblikk senere ble hans ord vendt fra undervisning til invitasjon. Han hadde fått blikk kontakt med henne…»Kom her», sa han til henne. Sakte fant hun veien fram. Jeg kan nesten se henne for meg der hun står bøyet og ydmyk foran ham.

Det som så hendte sendte sjokkbølger gjennom hele forsamlingen. «Kvinne, du er satt fri fra din plage.! Du er løst!» Da den besøkende predikanten talte disse ordene og la sine hender på hennes brutte, bøyde kropp, så skjedde det noe. Hun følte noe som hun aldri hadde følt før. En overnaturlig berøring fra hennes Skaper. Jeg tror du kunne høre lyder fra ryggsøylen hennes idet hun rettet seg opp. Uten å nøle, så rettet hun opp kroppen som hadde vært bøyet. Hun sto rett og priste sin Gud…

Stopp et øyeblikk. Hvilken medlidenhet! Jeg kan nesten høre Jesu stemme da Han talte til henne og inviterte henne fram. Jeg kan se kjærligheten i øynene Hans.

 Kanskje du kjenner dette eller ikke, men jeg har vært i kirker hvor de syntes det var upassende å be om helbredelse og utfrielse.

Det er en svært viktig sannhet som blir undervist her. Å kaste ut demoner, å ødelegge djevelens gjerninger er for Guds Folk. Det er for troende! Det er Barnas brød, «burde ikke denne Abrahams datter…» Vi hører den medlidende tonen i Jesu forsvar for å helbrede på sabbaten når han argumenterer: dersom en viser medlidenhet til dyrene på sabbaten ved å gi dem vann, ..»burde ikke denne kvinnen, en Abrahams datter som Satan har bundet i atten lange år, bli satt fri fra dette fangenskapet på sabbatsdagen?»

 

Miskunnhet og nåde triumferer alltid over lovens lenker. Jesus viste også til Sakkeus som «en Abrahams sønn». Ved troen er vi alle Abrahams barn. Dette viser at når Jesus gir henne navnet «Abrahams datter, så gir han henne rettigheter som en troende i paktens fellesskap.

 

Hør hvordan Paulus bekrefter denne sannheten i Galaterbrevet: (3,29) «Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet. «(4,7) «Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.»

                                                                        ____________________________________

Om et par uker vil jeg motta en doktorgrad fra Phoenix University of Theology. Seremonien vil finne sted i The Embassy suites in Temple og du er invitert. Vi vil også ha en Night of Ministry på onsdag den 25 før seremonien på torsdag.

Jeg vil også være i Nancy, KY 8 – 9 oktober. Jeg ser fram til å møte dere venner fra Kentucky. Nancy er nær Sommerset og Cumberland River. Jeg er svært takknemlig for dine bønner og støtte. Jeg trenger det mer enn før.

Bare for Jesus,

Don