14. Den store løgnen

14 – Den store løgnen av Don Dickerman

Ødeleggelse og fare som bedraget fører med seg.

«Jeg ser bare ikke hvordan demoner kan bo hvor Den Hellige Ånd også bor.»
Du har kanskje hørt budskap gjennom årene som dette: Dersom jeg var Djevelen. Jeg har hørt noen gode prekener, og jeg har preket om emnet selv. Hva jeg ville gjøre, og hvordan jeg ville angripe kristne og kirken dersom jeg var djevelen.

En av de tingene jeg ville fokusert på var på bedra Guds barn til å tro at demoner ikke kunne bo i troende. Jeg ville fått et viktig festningsverk dersom jeg kunne bedra dem på denne måten. Det ville blitt et område som jeg kunne eie og de ville ikke en gang vite om det. Beklageligvis så er det dessverre slik at Satan har konsentrert seg mye om dette og det er DEN STORE LØGNEN. Dersom du tror at demoner ikke kan, og ikke bor i troende så er du bedratt.

Før jeg går inn i hva Skriften sier om denne løgnen, så la meg fortelle deg om opplevelsen jeg har møtt hos minst 25000 troende. Mange har blitt herlig utfridd og deres vitnesbyrd skulle være nok. Men bedraget er sterkt. Jeg vet at mange som leser dette ønsker å legge det vekk eller i søppelbøtta og fortsette å tro på løgnen. Løgnen kommer fra velmenende, men uvitende lærere og predikanter.

Hvordan kan demoner bo i en troende dersom den Hellige Ånd også bor der?

Jeg vil begynne med å spørre deg et spørsmål. Hvordan kan synd leve i en troende dersom den Hellige ånd også bor der? Er ikke det også den samme logikken. Spørsmålet er ikke eiendom, men kontroll. Vi er eiet av Gud. Han kjøpte meg med blodet til sin kjære sønn. Jeg er hans eiendom. Men kontroll er en annen sak. Ordet Jesus bruker for å beskrive demonisk aktivitet i et menneske er demonisert , ikke eiet (besatt/ eng.: posessed).

Frelst eller ikke frelst. Gud rører ikke ved min frie vilje eller mine valg. Jeg må velge å vandre i Ånden.. Gal6,8 For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. Gal5,17 For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så I ikke skal gjøre det I vil.Å være frelst og ha den Hellige Ånd betyr ikke at du automatisk vil leve et liv i Ånden, du kan velge å vandre i kjøttet. Poenget er dette, den Hellige Ånd driver oss, overbeviser oss, leder oss osv. ,men vi må velge. Han kjemper ikke automatisk mot demoner for oss. Heller er det slik at Ånden gjennom Guds Ord oppmunter oss til å kjempe og underviser oss hvordan vi kan kjempe. Kanskje det er korrekt å si at Han kjemper med oss.

Selvsagt er det slik at Han som er i oss er større enn han som i verden! Men det er ikke det som er spørsmålet. Det hjelper ikke å vite at du har autoritet dersom du ikke vet hvordan du skal bruke den. Det er verdiløst å ha makt over synden og ikke bruke den makten. Finn derfor alle bibelstedene du ønsker for å forsvare posisjonen din, men du må ta dem ut av deres sammenheng for å gjøre det. Helt enkelt sagt så kan demoner invadere troende, de kan demonisere, plage og bo i troende. La meg spørre det et annet spørsmål. Hvorfor kaste demoner ut av ikke troende? Hvorfor står det så mange oppfordringer til å «kjempe» en åndelig krigføring dersom demonene holdes vekke allikevel?

Det er en stor løgn og dersom du tror den så er du bedratt! Dersom vi kjemper mot makter og myndigheter som skriften forteller oss at vi skal gjøre….hvem tror du disse maktene og myndighetene er? Dersom vi skal stå imot djevelen og så skal han flykte, betyr ikke det at det er opp til oss og ikke den Hellige Ånd. Vår styrke er å vandre i Ånden og rope til Gud, det er å bruke autoriteten i Jesu Navn som holder demonene vekke!

Hvorfor ville Jesus si at dersom en troende ikke tilgir så overgir Gud ham til de som plager (fangevokterne/ torturistene). Mt. 18.23-35. Utilgivelighet er en «Gudgitt rett for demoner til å invadere, demonisere troende. Hvorfor ville Han si at «…i mitt Navn skal «troende» kaste ut djevler»? Hvorfor minner Han oss om at Han har gitt oss makt over all fiendens makt, hvorfor vil han si at åndene er deg lydig? Hvorfor trenger vi å vite noe av dette dersom den Hellige Ånd holder dem vekke allikevel? Hvorfor ber Han oss om å «Først binde den sterke (satan)?» Hvorfor sier Han at når den urene ånd er gått ut at han kan komme tilbake dersom huset blir værende tomt og han har med seg syv flere ånder som er ondere enn han selv? Hvorfor blir vi oppfordret til å bære åndelig rustning slik at skal kunne stå? (Efe. 6)

Jeg kunne fortsette med denne typen spørsmål, men hvis du ikke ser det nå, så vil du ikke se det. Det er en stor løgn. Kristne kan bli kontrollert av demoner, demoner kan leve og lever i troende.

Luk 4,18-19 Herrens Ånd er over mig, fordi han salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige; han har utsendt mig for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, 19 for å forkynne et velbehagelig år fra Herren.

Hvorfor forkynne utfrielse, hvorfor fri ut dersom det ikke er noe fangenskap. Demonene raker ikke løv i en park. De kjemper aktivt mot Gud og er involvert i livene til menneskeheten….deres mest verdifulle trofe er en troende, å plage et Guds barn, å få ham til å falle og mislykkes.

  Vær så vennlig å spør om den Hellige Ånd kan åpenbare sannheten for deg. Ikke forbli i åndelig uvitenhet fordi du «alltid har trodd det» eller fordi pastoren din har fortalt deg, eller fordi ditt kirkesamfunn tror det. Finn det ut selv. Begynn å studere Skriften og be den Hellige Ånd åpne dine øyne. Du vil bli forundret over det du får se.

DNB 1930