HIMMELSKE VELSIGNELSER PÅ HIMMELSKE STEDER

HIMMELSKE VELSIGNELSER PÅ HIMMELSKE STEDER

OCT 30, 2020NEWSLETTERS

Ef 1,3-4 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, 4 likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,

Det åndelige riket er like ekte som det naturlige riket. Faktisk bestemmer det åndelige riket på mange måter hva som finner sted i det naturlige riket. Mens himmelen ligger høyt over jorden, virker den  over hele jorden og i våre hjerter.

Apg 1,9-11 Og da han hadde sagt dette, fór han op mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine. 10 Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær, 11 og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.

Da Jesus steg opp til himmelen, ble han mottatt, kanskje eskortert av sine engler til himmelen, og et par av englene ble værende for å gi en beskjed til menneskene i den øvre salen. Disse to englene var kledd i hvitt og kom fra himmelen. De ville også stige opp etter en kort stund tilbake til dette riket, men kunngjorde først de største nyhetene siden oppstandelsen. Han kommer tilbake. Denne samme Jesus kommer tilbake og kommer tilbake på samme måte som dere har sett ham reise

Bibelen sier ikke at Jesus steg opp av egen kraft, «som en rakett», men snarere at han ble tatt opp. Jeg er sikker på at han kunne ha gjort det, men Bibelen sier at han også ble mottatt av en sky eller i en sky. Hva skjer i denne mystiske, men virkelige himmelske tilværelsen? Det er utenfor våre evner å forstå. Vi ser inn i denne virkeligheten ved tro. Husk historien om Elisha og hans redde tjener i 2 Kong. 6, 17 – 18 Den urolige tjeneren fryktet døden, men Elisa talte:  «Vær ikke redd! Det er flere som er med oss enn med dem.» 17 Så bad Elisja til Herren og sa: «Lukk opp guttens øyne, så han ser.» Herren åpnet hans øyne, og da fikk han se at fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt omkring Elisja.

Som en troende er det alltid tilfelle. Det er flere med oss enn mot oss. Vi kan ikke se inn i denne dimensjonen av det himmelske riket. Det er en av grunnene til at vi blir formanet til å vandre i tro, og ikke ved det vi kan se. Det vi trenger og vår beskyttelse er i himmelen. Faktisk har “alle åndelige velsignelser” sin opprinnelse i det himmelske rike.

Vår korrekte tenkning og vår feil tenkning blir begge påvirket av denne himmelske dimensjonen. Jak 3,13-17 Hvem er vis og forstandig blandt eder? Han vise ved god ferd sine gjerninger i visdoms saktmodighet! 14 Men har I besk avind og trettesyke i eders hjerter, da ros eder ikke mot sannheten og lyv ikke mot den! 15 Denne visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, sanselig, djevelsk; 16 for hvor der er avind og trettesyke, der er urede og alt det som ondt er. 17 Men den visdom som er ovenfra, er først og fremst ren, dernæst fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt.

Det er en visdom som er jordisk, sensuell og demonisk. Den gir misunnelse, stridigheter, forvirring og alle onde gjerninger. Demonisk visdom er faktisk tenkning som føder synd og opprør mot Gud. Husk at det er dette som er deres formål. Å motstå alt som er av Gud, krige mot de troende, det er bedragerisk demonisk tenkning, det er demonisk visdom fra den himmelske dimensjon.

Sammenlign det med ekte visdom fra Gud. Visdom i denne sammenhengen er en tankeprosess. Det er tenkning som genereres ved å overgi seg til Guds Hellige Ånd og motta fra Ham eller lukke seg selv for Den Hellige Ånd og motta fra demoner og kjødelige ønsker. Det er stor aktivitet i det åndelige riket, og vi deltar uansett. Vi er fokuset for virksomheten som foregår i den åndelige verden.

Vår åndelige tankegang er basert på at vi er enige med Guds ord eller om vi er i  opprør mot sannheten … kanskje å være uvitende om Guds ord også passer her. Satan og hans demoniske krefter forblinder tankene. Denne verdens gud har som formål å blinde sinnet for sannheten. Har du noen gang opplevd dette … du er klar for å gå inn i en alvorlig bønnetid, og plutselig kommer det fra ingensteds av en svært ugudelig tanke … hva er dette? Jeg er ganske sikker på at mange av dere har opplevd dette.

Kanskje du har bestemt deg for å bruke litt tid på bibelstudier, og telefonen ringer eller noe lignende distraherer deg. Hva tror du dette er? Ville demoniske himmelske ånder være imot at du kommer nærmere Gud? Finnes denne typen aktivitet virkelig i det himmelske, den dimensjonen vi ikke kan se? Overfører de virkelig tankene til våre sinn? Absolutt.

Tror du ikke at tankene våre er påvirket av ånder? Husk da Jesus spurte disiplene hvem menneskene sa at han var og at Peter til slutt sa: «Du er Kristus, den levende Guds sønn.» Jesus fortalte ham straks at kjøtt og blod ikke hadde åpenbart dette for ham, men Faderen i himmelen ga denne åpenbaringen. Peter mottok denne sannheten fra Ånden selv. Men se hvor raskt Peter ble påvirket av demonisk tenkning. Jesus sa til ham: (Matt 16,23) «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

Ef6,12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

”Det er interessant å merke seg hvor raskt Satan kan bruke våre sinn i sitt bedrag. Hvor lett våre sinn og tanker kan påvirkes av Satans håndlangere. Som du kanskje husker fra tidligere nyhetsbrev, står kampen i tankene. En tanke kan holde deg fanget i en mannsalder. Det var relativt lett for Satan å gå inn i Judas. Mens han brøt brødet sammen brød med Jesus. I nærvær av andre gudfryktige menn. Han sitter sannsynligvis ved siden av sin Skaper og Guds Sønn. Judas trodde på en løgn.

Jordisk kjødelig visdom er ikke tilstrekkelig. Vi trenger himmelsk visdom for å takle den ugudelige visdommen og den liberale tenkningen i vår tid.

Bare Jesus,

Don

DNB 1930