Himmelsk kontra demonisk visdom.

Juli 2016 Don Dickerman

Jak 3,13-17 Hvem er vis og forstandig blandt eder? Han vise ved god ferd sine gjerninger i visdoms saktmodighet! 14 Men har I besk avind og trettesyke i eders hjerter, da ros eder ikke mot sannheten og lyv ikke mot den! 15 Denne visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, sanselig, djevelsk; 16 for hvor der er avind og trettesyke, der er urede og alt det som ondt er. 17 Men den visdom som er ovenfra, er først og fremst ren, dernæst fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt.


Porter tjener to formål, å holde noe inne og å holde noe ute. Det en person åpner for etter en utfrielse er helt og holdent opp til den enkelte. Dersom portene holdes stengt, så kan ikke fienden få adgang! Kanskje er det viktigste når det gjelder krigføring at vi er kontinuerlig oppmerksomme på det. Jeg har satt dette sammen på en enkel måte slik at det vil være enkelt å huske. Disse punktene er noen grunnleggende strategier for å vandre i friheten som har blitt gitt oss av Herren Jesus Kristus. Det første punktet jeg anbefaler når det gjelder å holde portene lukket er:

GJENKJENN

Å gjenkjenne fienden og deres planer for angrep er grunnleggende viktig i denne kampen. Kanskje du forventet at jeg skulle si HANS angrepsplan heller enn deres. Vi har å gjøre med Satans kongerike, men vi møter hans demoniske ånder.

Å være klar over strategiene og ha kunnskap om hvordan krigføringen finner sted er nødvendig for å holde på seieren. Det bra å vite hvordan porter blir åpnet for demoniske ånder og hvilke porter som ble åpnet for å gi dem adgang før utfrielsen.

Gjør noen notater om din utfrielse hvis du kan. Hvilke festningsverk var der? Husker du hva som ga dem adgang til å gå inn i ditt kjød og i din sjel?…(ikke ånden, vi er eiet av Guds Ånd.) Å være klar over hvordan de onde åndene fikk lovlig adgang til livet ditt før, kan hjelpe deg å holde døren lukket!

F.eks., dersom tvil eller vantro ga dem tillatelse tidligere, så er det ganske sannsynlig at de vil prøve det igjen ved å gi deg tanker og forslag fra utsiden. Du må forstå deres slue forsøk på å få deg til å tro deres løgn. Når du har gitt dem tillatelse! Vær oppmerksom, på alerten, og bli ikke tatt med forsvaret nede.

Vi gir dem tillatelse når vi er ulydige mot Herren. Tillatelse blir gitt når vi gjør gale valg og tror demonenes løgn. Når vi godtar løgnen istedet for å tro sannheten i Guds Ord så har vi gitt demoner adgang. Det samme er sant når vi velger forbannelsen istedet for de lovede velsignelser. Ikke godta de slue løgnene til fienden.

Å være klar over hva som ga de demoniske åndene adgang til ditt liv tidligere vil hjelpe deg å holde døråpningene lukket. De demoniske åndene som var der ved gererasjons forbannelse eller tillatelse hos forfedrene kan ikke komme tilbake ved tillatelsen de fikk tidligere, men de kan komme inn gjennom andre døråpninger. Målet er å vandre i frihet og leve utfridd. Det er ikke i «kampen», men mest i å «leve i det.» Å være i Kristus holder deg våken fordi fokus er på Han som seiret over fienden. Det første er altså å gjenkjenne fienden. Vit at demonene er bedragere og de vil ikke gi opp sitt område uten kamp. Lev i åndelig forstående, vit at de vil kjempe en strategisk krig og alltid være klar. Hold dørene lukket ved å holde huset ditt åndelig rent. Gjenkjenn og stå imot.

STÅ IMOT

Jesus sa at Satan er en tyv, en raner, en morder som har kommet for å rane, stjele , drepe og ødelegge. Siden han har blitt fullstendig beseiret av Jesus, så er Satans eneste makt over en troende å lyve, true og bedra. Hans demoner har kommet for å gjøre dette, de vil rane fra deg glede, fred, helse, mentale helse og hva du ellers tillater dem å ta. Du må stå imot en tyv!

Løftet er at dersom DU står imot djevelen, så vil han flykte fra deg! Løftet i Jakob 4.7 er dobbelt: Overgi deg til Gud. Det betyr bli i Ham, fokuser på Ham og adlyd det Han ber deg om å gjøre.

Det er din lydige overgivelse til Herren Jesus som gir deg autoritet til å stå imot. Ydmykhet og tro åpner din trosdør for Guds kraft og lukker den for fienden. Stolthet og vantro åpner døren for fienden og lukker døren for Gud. Det er ikke korrekt etter Skriften å be Gud stå imot Satan for deg, for det har Han allerede gjort. Ordet sier at DU skal gjøre det….i Jesu navn. Du skal gjenkjenne og du skal stå imot!

BLI VÆRENDE I

Jesus insisterer på at vi må «bli i ham» fordi han sier, «uten meg kan dere intet gjøre» (Joh. 15.4-5) . David Berkowitz, en innsatt i et fengsel i New York som var kjent som Sam`s sønn, var dypt involvert i Satanisk tilbedelse. Han var involvert i noen fryktelige kriminelle handlinger.

I dag er han en troende og forkynner evangeliet i sitt fengsel. Jeg spurt ham en gang om han hadde gått igjennom en personlig utfrielse? Svaret han ga meg var interessant og oppmuntrende. «Don, jeg fant ut at jo mer jeg fylte livet mitt med Guds Ord, jo friere ble jeg.» Det er også slik han blir værende i frihet fra fangenskapet han en gang opplevde, ved å fylle livet sitt med Ordet.

Det er ved å hvile i Kristus at helheten kommer og den indre helbredelsen finner sted fra all skaden som fienden har gjort. Jeg sier ofte at dersom du hadde vært i bilen min uten at jeg var klar over det, så kunne du komme til å tro at jeg var blitt gal. Ofte snakker jeg høyt til fienden når jeg GJENKJENNER hans angrep. JEG STÅR IMOT umiddelbart med ord som dette, «Ikke prøv deg, jeg vet hva dette er. Jeg tar avstand fra deg og jeg står imot det i Herren Jesu Kristi navn….og dersom du kommer tilbake i morgen, så vil jeg bli stående på det samme Ordet. Jeg er fri og jeg vil forbli i friheten i Jesu Kristi navn.»

Et annet bilde av å FORBLI i frihet er å uttale det som skriften sier, å bekjenne Ordet, og uttale at du er enig med Guds Ord og at du er uenig med fienden. Dette bringer din sjel (sinn, vilje, følelser) i samsvar med det Guds Ånd i deg sier. (Gal. 2.20)

Det er kraft i bekjennelsen. Din frelse kom gjennom bekjennelse, og gjenopprettelse av fellesskap kommer gjennom bekjennelse. Når du faller, så ikke nøl. Gjør krav på sannheten, bekjenn synd med en gang og ta imot Guds nådefulle tilgivelse og renselse. Målet er å FORBLI fri!

Takk for din trofaste støtte.

Bare for Jesus,

Don

DNB 1930