August 2016 Følelser

August 2016 Følelser

1 Joh 4,15-18 «Om noen bekjenner at Jesus er Guds Sønn, blir Gud i ham og han i Gud. 16 Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham. 17 I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. 18 I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. «

Hva er din definisjon av ordet «følelse»? Jeg skal vedde på at du trodde det var enkelt å definere? Vet du at ordet følelse ikke er nevnt i Bibelen?

Her er en definisjon av følelse som du kan finne i et leksikon :»en naturlig og instinktiv sinnestilstand som er en reaksjon på ens omgivelser, stemning, eller relasjoner til andre.»

Ordet eksisterte ikke da Bibelen ble til. Ordet «følelse» var ikke en del av vokabularet i verden før 1744. I mange århundrer ble de mentale tilstander som ordet «følelser» nå refererer til enten kalt lidenskaper (Passions) eller følelser (affections). De gamle grekerne og de romerske stoikerne var kjent for sin antipati mot lidenskap (passion). De lærte at mennesket skulle bruke fornuften for å kjempe mot alle følelser, slik at de skulle unngå å lide. Den kristne teologen Thomas Aquinas og Augustin av Hippo tenkte at det var å dra det vel langt, så de laget en separat kategori av gode, dydige følelser (virtuous feelings) som de kalte følelser (affections) – ting som kjærlighet i familien og medfølelse (compassion) for andre – dette var atskilt fra «onde» lidenskaper (passions) som lyst og raseri.

Rundt midten av det 18. århundre ble så disse lidenskaper (passions) og følelser (affections) samlet sammen under paraplyen «følelse (emotion).» Det synes jeg er interessant.

Så, i lys av Skriften, hva er følelse (emotion)? Er det to kategorier av følelser (emotions)? Er det flere enn to? Er det mange underkategorier? Det ser ut som om det er 8 grunnleggende følelser (emotions). Dette er en psykologisk gruppering:

Frykt: å føle seg redd. Andre ord for frykt er terror (sterk frykt), sjokk, fobier.

Sinne: å føle seg sint. Et sterkere ord er raseri.

Tristhet: å føle seg trist. Andre ord er sorg og smerte.

Glede: å føle seg glad.

Avsky: å føle at noe er galt eller skittent.

Tillit: en positiv følelse; beundring er sterkere.

Forventning: det å se framover på en positiv måte.

Overraskelse: hvordan man føler seg når noe uventet skjer.

Jeg ser to underlige ting i denne måten å gruppere på. «Kjærlighet» og «anger» er ikke blant de topp åtte. Den andre tingen er at FRYKT er nummer en! Selvsagt er det ikke engang enighet om hva en følelse er, men vanligvis så enes de om at FRYKT er mer grunnleggende enn KJÆRLIGHET.

Frykt har pine i seg! Guds perfekte kjærlighet kaster denne pinen ut. Frykt er kanskje den første følelsen som ble uttalt av menneskeheten….»Jeg hørte deg i hagen og jeg ble redd….» Det var Adams svar etter at Adam og Eva hadde vært ulydige mot Gud. Frykt er svaret på svikt.

I de mange årene jeg har tjenestegjort i utfrielse, er klage nummer en fra kandidaten FRYKT. Jeg har samlet mer enn 5000 navn på demoner som kan forårsake frykt! Hundrevis av variasjoner på FRYKT, fobier som ennå ikke har fått et navn av «eksperter» på mentale sykdommer. FRYKTen for straff eller pine kan lett manifestere seg der Guds kjærlighet ikke er forstått eller tatt imot.

Det er åpenbart, FRYKT er en ånd, og det er en ånd som Gud ikke gir oss. Frykt har pine med seg! Nesten alle psykologiske plager har sin grunn i frykt. FRYKTENS pine er selve frykten. Det kan være frykt for å mislykkes eller frykt for å lykkes. Frykt for hva folk måtte tenke….frykt for avvisning….listen er så lang…OG så vanlig at det burde være et svar. Kanskje det er.

Gud er KJÆRLIGHET! Hans kjærlighet i oss gjennom en personlig relasjon med Jesus Kristus driver ut frykt. Hvordan er det mulig? Hans Ord er absolutt sannhet. Å forstå Hans kjærlighet for oss og ta den i bruk ved tro, driver ut frykt. Det er et løfte. Frykt har sine røtter i demonenes løgner.

Hva frykter du? Hvorfor frykter du det? En rask analyse vil åpenbare at du tror på en løgn eller holder fast på en løgn. Kanskje du frykter det som du ikke er i din makt å forandre. Kanskje du har mislykkes og frykter for konsekvensene. Du er redd for at du vil bli dømt av andre, av deg selv eller av Gud.

Vet du Hvem som tilgir?

Vet du Hvem som kommer med anklage og fordømmelse?

Vet du hvem du er i Kristus? Er Hans arm for kort til å frelse? Til å tilgi? Bryr Han seg ikke om din situasjon? Sier Han ikke at du skal kaste alle dine bekymringer på Ham?

Er Hans kjærlighet ikke fullkommen? Frykt driver mennesker i mange dårlige retninger…fullkommen kjærlighet driver ut frykten.

Frykt blir kalt en «følelse»og forstått som en «følelse»..FRYKT er en ånd. En ånd som ikke kommer fra Gud. Jesu navn driver ut frykten.

Takk for din trofaste støtte.

Bare for Jesus,

Don