Juli 2018 : HVORDAN BEGYNTE DETTE?

Juli 2018 Don Dickerman

Luk 4,18-19 Herrens Ånd er over mig, fordi han salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige; han har utsendt mig for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, 19 for å forkynne et velbehagelig år fra Herren.

Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.

Måneder tidligere hadde jeg møtt en mann i Lansing, Michigan som hadde tjent med utfrielse i mange år. En kvinne i et kanadisk fengsel ba meg om å helpe henne til utfrielse. Det virket som overalt hvor jeg snudde meg, så sendet Gud mennesker i min vei som alle var knyttet til emnet «demoner». Bruce Jenkins er pastor og ansvarlig for utfrielsene ved en kirke like utenfor Lansing. Han hadde studert ved baptistenes høyskoler og semninarer i Arizona. I mange år har han nå betjent dem som har behov for utfrielse.

Kathy Morrick var den kanadiske innsatte som ba om befrielse. Hun fortalte meg noe av sin utrolige bakgrunn og sa: «» Du kan hjelpe meg, jeg vet at du kan «. Vi snakket en stund etter alterkallet i fengselet for kvinner i Kingston, Ontario, Canada. Jeg forsikret Kathy jeg ville gjøre det jeg kunne.

Gud lurte meg

Det er ikke enkelt å få tillatelse til å besøke et fengsel for et privat «en til en» møte. Jeg tok kontakt med autoritetene og til slutt fikk vi tillatelse til å komme. Pastor Jenkins skulle møte meg der og jeg skulle «assistere» ham. Han hadde tross alt holdt på med dette siden 70 tallet. Det oppsto imidlertid problemer og pastor jenkins kunne ikke komme til Kingston. Og sllik begynte det hele!

Jeg var der, og fengselsmyndighetene hadde ordnet det slik at vi kunne møtes i et møterom med et stor bord og flere stoler rundt. Men det var bare meg og Kathy. Jeg husker da jeg gikk opp trappen til fengselet at ikke visste hva jeg gjorde, men en rolig visshet fylte meg. Jeg visste hva Jesus gjorde, jeg visste hva Hans ord sa og jeg besluttet meg for å stå på det.

En betjent ledet meg opp til rommet i 3. etasje og gikk. En kort stund senere kom en annen betjent med Kathy og fikk henne til å sitte rett overfor meg…og så forlot betjenten oss og lot oss være alene. Kathy og jeg hadde korrespondert flere måneder siden vårt første møte. Jeg visste mye om henne. Hun ble født i et «Satansisk hjem.» Foreldrene hennes var tilbedere av Satan. Kathy ble oppdratt til å bli «Lucifers brud» i en kult som ble kalt Broderskapet.

Jeg kjente til det rituelle misbruket, og deretter hennes fengsling og hennes frelse. Dette var den første av tusenvis av utfrielser … Gud viste meg gjennom Sitt Ord og Den Hellige Ånd mønsteret som Hans Ord underviser og som Jesus praktiserte og det har vært vellykket siden denne første dagen i Canada.

Han lærte meg å kansellere lovlige samtykker … Jeg ledet Kathy gjennom flere bønner hvor hun avviste satanismen, og alle dens løgner … like viktig ledet jeg henne også gjennom omvendelsesbønner om untilgivelighet, hat, sinne osv. Når alle juridiske samtykker hadde blitt brutt, gjorde jeg det som Jesus sa vi skulle gjøre med å ta tilbake det som er vårt, jeg «bandt den sterke» og det demoniske riket. Jeg befalte prinsen, den høyest rangerte demonen at han skulle identifisere seg med navn … han adlød, og deretter andre ettersom kommandoer ble gitt. Wow, jeg blir åndelig ladet etterhvert som det utvikler seg. Jeg opplever noe! Jeg deltar i Den Hellige Ånds gjerning når Han frigjør noen i Jesu navn! Hvilken enkel prosedyre, hvilket kraftig navn. Demoner adlyder alltid!

Etter et par timer med avvisning og befaling hadde demoner kommet ut av henne og hun hoppet opp av stolen og begynte å danse rundt i rommet av glede. Jeg hadde aldri noen sinne sett eller opplevd noe som det. Dette var desidert mest dramatiske av de tusener av utfrielser jeg har gjort årene etter.

Jeg vil alltid huske da jeg gikk ut av fengselsdørene. Jeg sto på toppen av trappene og kastet armen i været med Bibelen i hånden og proklamerte «JA!»

 Med Jim Cavanagh, som en gang var kjent som «Den ondeste mannen i Canada». Etter 23 år i fengsel og deretter direktør for fengselsfellesskapet i Kingston, var han med på å gjøre det mulig for meg å komme dit.

Jeg visste ikke hvor jeg var på vei i min tjeneste. Jeg kunne aldri ha forestilt meg det. Siden den dagen har jeg personlig sett rundt 25.000 kristne fridd ut fra demonisering. Troende som har blitt helbredet fra demonisk undertrykkelse. Jesu soningsverk inkluderer «å sette de fangede i frihet … å befri dem som er såret… kå helbredelse de ødelagte hjertene … å gi de blinde synet igjen». Jeg «ser» dette skjer, det er hundrevis av vitnesbyrd.

I didn’t know where I was headed in ministry, I could never have imagined.  Since that day, I have personally seen about 25,000 Christians freed of demonization.  Believers, healed of demonic oppression.  The atoning work of Jesus included “deliverance to the captives…setting at liberty them that are bruised…healing the broken-hearted…recovering of sight”.  I “see” this happen, there are hundreds of testimonies.

Kathy har vært ute av fengslet siden 1998. Hun har kampene som flesteparten av tidligere innsatte har, men hun har vært ute av fengselet i over 15 år nå.

 Vi underviser mennesker hver uke. Vi tar imot om lag 30 – 40 personer hver måned til utfrielse. Gjennom årene har vi katalogisert navn på demoner og deres spesifikke funksjoner. Vi har over 120.000 navn registrert! Vi møter mennesker fra alle samfunnslag, inkludert barn.

Du kan aldri snakke meg ut av dette! Det jeg har sett med mine øyne og opplevd i tusenvis av liv, kan ganske enkelt ikke bli avvist. Dette er uten tvil den mest forsømte delen av evangeliet! Hver troende fortjener å være fri og å vite hvordan man skal være fri.

Prester og predikanter bærer et stort ansvar nå de unnlater dette fra sitt budskap og holder folket vekke fra det.

Vi møter 550 – 600 mennesker hvert år i denne en til en tjenesten. Nesten ingen vet hva vi gjør, det er derfor jeg deler dette.

Takk for din støtte!

Bare for Jesus,

Don

DNB 1930