Velsignelse av hus og hjem (Brukes i den norske kirke)

Velsignelse av hus og hjem

(Brukes i den norske kirke)

 

Leder:

Fri bønn

 

Samtale om det som har skjedd

 

2 Innledning

Leder:

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og vår Herre Jesus Kristus.

Alle ting helliges ved Guds ord og bønn. Det gjelder også hjemmet. Hjemmet er Guds gode gave. Vi vil nå overlate dette huset og dere alle til Guds omsorg og varetekt, så dere får bo her i fred og fordragelighet. Vi minnes Herrens ord: For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matt 18,20.

 

3 Skriftlesning

Leder leser :

Salme 121

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor kommer min hjelp ifra? Min hjelp kommer fra Herren, Han som skapte himmel og jord. Han lar ikke din fot bli ustø, Din vokter blunder ikke og sover ikke. Nei, han blunder ikke og sover ikke Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge, Han er ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen. Og månen ikke skade deg om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.

 

5 Kort tale

(Paulus brev til Kolossenserne 2.15)

6 Kort velsignelse av hvert enkelt rom

 

7 Samling til slutt – Bønn

Leder: La oss be:

Gud vår Far, vi takker deg for dette hjemmet og vi ber deg: Ta dette hjemmet i din nådige og sterke varetekt. Gi dem som bor her, helse og evne til å bry seg om hverandre og støtte og oppmuntre andre. Vær med dem både i medgang og motgang. Gled dem, trøst dem i sorg og gi dem tro og tillit, slik at de tar imot hver dag med trygghet og glad forventning.

La din kjærlighet og fred prege dette hjemmet, slik at alle som besøker det, vil merke det. La ikke noe ondt feste rot mellom dem eller såre dem.

Velsign dette hjemmet, dem som bor her og dem som går inn og ut her. Amen!

Fader vår, du som er i himmelen!

La ditt navn holdes hellig. –

La ditt rike komme.

La din vilje skje på jorden som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.

Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen!

 

7 Herrens velsignelse

Leder : Ta imot Herrens velsignelse.

Herren velsigne deg og bevare deg.

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen!