2021 Sept, Jeg vet ikke hvor jeg, men jeg vet hvordan jeg skal komme dit.

Jeg vet ikke hvor jeg går, men jeg vet hvordan jeg skal komme dit.

Den 29 mai, 1952, sto Sir Edmond Hilary på toppen av verdens høyeste fjell, 29002 fot over havet. Han var det første mennesket i historien som klarte å bestige Mt Everest. Mange har mistet livet i forsøket på å nå denne toppen. Hilary møtte hindringene, de isete skråningen og sprekkene. Nylig var en av de som hjelper oss i utfriertjenesten, Bill Morgan, i Nepal. Han så også ned på dette berømte fjellet. Men han var i et helikopter.

Det er et annet berømt fjell som en mann ble bedt om å bestige. Han visste ikke hvor fjellet var, men Gud selv ba ham å gjøre det. Han reiste 7589 miles for å komme til dette fjellet uten å vite det før han kom dit. Gud sa til ham at han skulle begynne å gå og at han ville vise ham når han var der. Les den berømte historien fra 1 Mos. 12 til 20.20.

Jeg sier ofte til folkene i vår tjeneste at vårt arbeid er akkurat som Abrahams, bare fortsett å gå….hver dag, bare fortsett å gå. Les 1 Mos. 12,1-5.

Herren sa til Abram: «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! 2 Jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse! 3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» 4 Så drog Abram av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot gikk med ham. Abram var 75 år da han drog ut fra Karan. 5 Han tok med seg sin kone Sarai og sin brorsønn Lot og alle eiendelene de hadde samlet, og de tjenestefolkene de hadde fått seg i Karan. De gav seg på vei til Kanaan. Da de kom til Kanaan,

I disse versene vil du finne:

EN SPESIELL PERSON (Isak)

ET SPESIELT STED (Fjellet Moria)

ET HØYTIDELIG FORMÅL (Tro)

EN STRATEGISK PLAN (Golgata)

Under Abrahams reise visste han ikke annet enn at Gud ville vise ham hvor han skulle. Da åpenbarte tre engler seg for ham, (1 Mos. 18,9 – 15), og sa:

 Da sa de til Abraham: «Hvor er Sara, din kone?» Han svarte: «Hun er inne i teltet.» 10 En av dem sa: «Jeg kommer til deg igjen neste år på denne tid, og da skal din kone Sara ha en sønn.» Sara hørte det i teltåpningen, som var like bak ham. 11 Nå var Abraham og Sara gamle, langt oppe i årene, og Sara hadde det ikke lenger slik som kvinner pleier ha det. 12 Derfor lo hun ved seg selv og tenkte: «Skulle jeg føle lyst, så gammel som jeg er? Og mannen min er også til års!» 13 Da sa Herren til Abraham: «Hvorfor ler Sara og tenker: Skal jeg virkelig få barn, så gammel som jeg er? 14 Er det noe som er umulig for Herren? Neste år på denne tid kommer jeg igjen, og da skal Sara ha en sønn.» 15 Sara nektet og sa at hun ikke hadde ledd; for hun var redd. Men han svarte: «Jo, du lo.»

Og, Sara fikk en sønn, Isak, slik Gud hadde lovet. Abraham og Sara var gamle. Hun var forbi menopausen, og hun visste det, så hun lo av løftet. Men Isak skulle bli en spesiell person. Hans liv skulle peke fram mot Kristus. Engler lovet en mirakel fødsel. Idag er det noen jøder som gjør narr av ideen om en jomfrufødsel, så var Isaks fødsel et mirakel av stor betydning. Det var vitenskapelig nesten umulig. Det ble profetert før det skjedde. Tenk over hva englene sa, “Er noe for vanskelig for Herren?”

Jeg ber deg om å tenke at i dag er ditt liv. Er det noe som er for vanskelig for Herren, uansett? Dersom et menneske er i Kristus, så er han Abrahams avkom og arving til løftene ifølge løftet. Han er en del av Abrahams pakt. Hvorfor ba Gud Abraham å reise uten å vite hvorfor eller hvor han skulle? Du har de samme tankene om ditt liv. Bare fortsett å gå!

EN SPESIELL PERSON. ET SPESIELT STED.

Forestill deg at Gud ser på sin skapning fra sin Trone. Idag, (det er oppdateringer hele tiden), sier vitenskapsmenn at det er over 200 milliarder galakser. Åpenbart vet de ikke dette, men tenk på det. Vi lever i en av disse galaksene, kalt Melkeveien. En av 200 billioner. Det tar 100 millioner lysår å krysse Melkeveien. Gud ser fra himmelens vindu på dette enorme området og ser et spesielt sted. En planet som går i bane rundt en av Hans stjerner som kalles Solen. Denne planeten bor vi på og han zoomer ned på denne verden som han elsker så mye, et spesielt sted.

Men der finner han Abraham og sender ham til et enda mer spesielt sted. Han zoomer inn på Midtøsten i denne verden og ber Abraham om å forlate Ur i Kaldea, å forlate Haran og begynne på sin vandring mot et spesielt fjell nær Middelhavet. Han lovet å gjøre Abraham til en stor nasjon. Og han ga ham en spesiell sønn gjennom en mirakuløs fødsel. Begynn å gå mot øst.

En tid etter at dette hadde hendt, ville Gud sette Abraham på prøve. Han sa til ham: «Abraham!» Og Abraham svarte: «Ja, her er jeg.» 2 Da sa han: «Ta Isak, din eneste sønn, som du er så glad i, og dra til Moria-landet! Der skal du ofre ham som brennoffer på et av fjellene som jeg vil vise deg!» 3 Morgenen etter stod Abraham tidlig opp, lesset på eselet sitt og tok med seg to av tjenesteguttene sine og sønnen Isak. Han kløvde ved til brennofferet, og så gav han seg på vei til det stedet Gud hadde sagt ham. 4 Den tredje dagen da Abraham så seg omkring, fikk han øye på stedet langt borte.

Høres dette kjent ut? Ta din sønn, din eneste sønn og ofre ham….og på den tredje dagen så Abraham stedet Gud hadde kalt ham til. Moria fjell, det samme fjellet som Tempelet ble bygget på, det samme fjellet der Jesus ble ofret som vårt offer for synd.

ETT SPESIELT FJELL!  TIL ETT HØYTIDELIG FORMÅL!

Vi kan neppe forstå det som skjedde her med både Abraham og Isak. Antakelig var Isak på denne tiden en tenåring og han kjente til sin fars store tro. Han stolte på sin far da de forlot de andre og gikk opp i fjellet. Dette var det samme fjellet hvor Jesus skulle bli korsfestet. Jeg tenker på Jesus i hagen hvor han ba gjennom lidelsen som lå foran. Lukas 22,41-42.

“ Han gikk fra dem, så langt som et steinkast, og falt på kne og bad: 42 «Far, om du vil, så ta dette beger fra meg! Men la din vilje skje, ikke min.»

Isak bar veden opp på fjellet slik Jesus bar korset sitt. Han stilte ikke spørsmål til Faderen, var lydig til døden, ja døden på korset. 

Abraham, med en fakkel i den ene hånden og en kniv i den andre ledet sin sønn, sin eneste sønn opp på fjellet. Isak kunne ha løpt. Han kunne ha nedkjempet sin gamle far, men han gjorde det ikke! Han bar den tunge veden som skulle legges på alteret og tillot faren sin på binde seg på den.

Han spurte Abraham, “ : «Du far!» Og han svarte: «Ja, gutten min.» Isak sa: «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet som vi skal ofre?»  Abraham svarte: «Gud vil nok selv se seg ut et offerlam, gutten min.» Og så gikk de videre sammen, de to.

Isak ble bundet på alteret, og kniven som skulle brukes var i luften da Gud selv talte 11 Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: «Abraham, Abraham!» Og han svarte: «Ja, her er jeg.» 12 Da sa engelen: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg.» 13 Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornene i et kjerr like bak ham. Da gikk han bort og tok væren og ofret den som brennoffer istedenfor sønnen sin. 14 Og Abraham kalte dette stedet «Herren ser». 

Herren gir det vi trenger! Væren hadde allerede en tornekrone. Hvilket bildet av korset! Jeg vet ikke hva dere som leser dette går igjennom akkurt nå…men Gud har allerede gjort klar det du trenger for å seire. GUDS STRATEGISKE PLAN. Er det noe som er for vanskelig for Herren? Ta et nytt blikk fra Guds himmel og betrakt det underfulle universet med Hans perspektiv ….. zoom inn på et lite fjell på en liten planet og se fundamentet for alt. Gud har forordnet en vei for deg og meg slik at vi kan kjenne Ham av nåde gjennom tro!

Jeg vet ikke hvor jeg går, men jeg vet hvordan jeg skal komme dit! Bare fortsett å gå.

Bare for Jesus

Don