Jeg vet ikke hvor jeg går, men jeg vet hvordan jeg skal komme dit.

Jeg vet ikke hvor jeg går, men jeg vet hvordan jeg skal komme dit.

Den 29 mai, 1952, sto Sir Edmond Hilary på toppen av verdens høyeste fjell, 29002 fot over havet. Han var det første mennesket i historien som klarte å bestige Mt Everest. Mange har mistet livet i forsøket på å nå denne toppen. Hilary møtte hindringene, de isete skråningen og sprekkene. Nylig var en av de som hjelper oss i utfriertjenesten, Bill Morgan, i Nepal. Han så også ned på dette berømte fjellet. Men han var i et helikopter.

Det er et annet berømt fjell som en mann ble bedt om å bestige. Han visste ikke hvor fjellet var, men Gud selv ba ham å gjøre det. Han reiste 7589 miles for å komme til dette fjellet uten å vite det før han kom dit. Gud sa til ham at han skulle begynne å gå og at han ville vise ham når han var der. Les den berømte historien fra 1 Mos. 12 til 20.20.

Jeg sier ofte til folkene i vår tjeneste at vårt arbeid er akkurat som Abrahams, bare fortsett å gå….hver dag, bare fortsett å gå. Les 1 Mos. 12,1-5. Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise dig! 2 Og jeg vil gjøre dig til et stort folk; jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse! 3 Og jeg vil velsigne dem som velsigner dig, og den som forbanner dig, vil jeg forbanne; og i dig skal alle jordens slekter velsignes. 4 Så drog Abram bort som Herren hadde sagt til ham, og Lot drog med ham. Og Abram var fem og sytti år gammel da han drog ut fra Karan. 5 Og Abram tok med sig Sarai, sin hustru, og Lot, sin brorsønn, og all deres eiendom som de hadde vunnet, og de folk som de hadde fått i Karan; og de drog ut for å reise til Kana’ans land, og de kom til Kana’ans land.

I disse versene vil du finne:

EN SPESIELL PERSON (Isak)

ET SPESIELT STED (Fjellet Moria)

ET HØYTIDELIG FORMÅL (Tro)

EN STRATEGISK PLAN (Golgata)

Under Abrahams reise visste han ikke annet enn at Gud ville vise ham hvor han skulle. Da åpenbarte tre engler seg for ham, (1 Mos. 18,9 – 15), og sa: : Hvor er Sara, din hustru? Han svarte: Hun er der inne i teltet. 10 Da sa han: Jeg vil komme igjen til dig på denne tid næste år, og da skal Sara, din hustru, ha en sønn. Og Sara hørte det i teltdøren, for den var bak ham. < Herren 1MO 18, 13.> 11 Men Abraham og Sara var gamle og langt ute i årene; Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. 12 Derfor lo Sara ved sig selv og sa: Skulde jeg, nu jeg er blitt gammel, ha attrå, og min mann er også gammel. 13 Da sa Herren til Abraham: Hvorfor ler Sara og tenker: Skal jeg da virkelig få barn, nu jeg er blitt gammel? 14 Skulde nogen ting være umulig for Herren? På denne tid næste år vil jeg komme til dig igjen, og da skal Sara ha en sønn. 15 Men Sara nektet og sa: Jeg lo ikke. For hun var redd. Da sa han: Jo, du lo.

Og, Sara fikk en sønn, Isak, slik Gud hadde lovet. Abraham og Sara var gamle. Hun var forbi menopausen, og hun visste det, så hun lo av løftet. Men Isak skulle bli en spesiell person. Hans liv skulle peke fram mot Kristus. Engler lovet en mirakel fødsel. Idag er det noen jøder som gjør narr av ideen om en jomfrufødsel, så var Isaks fødsel et mirakel av stor betydning. Det var vitenskapelig nesten umulig. Det ble profetert før det skjedde. Tenk over hva englene sa, “Er noe for vanskelig for Herren?”

Jeg ber deg om å tenke at i dag er ditt liv. Er det noe som er for vanskelig for Herren, uansett? Dersom et menneske er i Kristus, så er han Abrahams avkom og arving til løftene ifølge løftet. Han er en del av Abrahams pakt. Hvorfor ba Gud Abraham å reise uten å vite hvorfor eller hvor han skulle? Du har de samme tankene om ditt liv. Bare fortsett å gå!

EN SPESIELL PERSON. ET SPESIELT STED.

Forestill deg at Gud ser på sin skapning fra sin Trone. Idag, (det er oppdateringer hele tiden), sier vitenskapsmenn at det er over 200 milliarder galakser. Åpenbart vet de ikke dette, men tenk på det. Vi lever i en av disse galaksene, kalt Melkeveien. En av 200 billioner. Det tar 100 millioner lysår å krysse Melkeveien. Gud ser fra himmelens vindu på dette enorme området og ser et spesielt sted. En planet som går i bane rundt en av Hans stjerner som kalles Solen. Denne planeten bor vi på og han zoomer ned på denne verden som han elsker så mye, et spesielt sted.

Men der finner han Abraham og sender ham til et enda mer spesielt sted. Han zoomer inn på Midtøsten i denne verden og ber Abraham om å forlate Ur i Kaldea, å forlate Haran og begynne på sin vandring mot et spesielt fjell nær Middelhavet. Han lovet å gjøre Abraham til en stor nasjon. Og han ga ham en spesiell sønn gjennom en mirakuløs fødsel. Begynn å gå mot øst.

1 Mos 22,1-4 Nogen tid derefter satte Gud Abraham på prøve, og han sa til ham: Abraham! Og han svarte: Ja, her er jeg. 2 Da sa han: Ta din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak, og gå til Moria land og ofre ham der til brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si dig! 3 Så stod Abraham tidlig op om morgenen og lesste på sitt asen og tok to av sine drenger med sig og Isak, sin sønn; han kløvde ved til brennofferet og gav sig på veien til det sted Gud hadde sagt ham. 4 På den tredje dag, da Abraham så sig omkring, fikk han øie på stedet langt borte.

Høres dette kjent ut? Ta din sønn, din eneste sønn og ofre ham….og på den tredje dagen så Abraham stedet Gud hadde kalt ham til. Moria fjell, det samme fjellet som Tempelet ble bygget på, det samme fjellet der Jesus ble ofret som vårt offer for synd.

ETT SPESIELT FJELL!  TIL ETT HØYTIDELIG FORMÅL!

Vi kan neppe forstå det som skjedde her med både Abraham og Isak. Antakelig var Isak på denne tiden en tenåring og han kjente til sin fars store tro. Han stolte på sin far da de forlot de andre og gikk opp i fjellet. Dette var det samme fjellet hvor Jesus skulle bli korsfestet. Jeg tenker på Jesus i hagen hvor han ba gjennom lidelsen som lå foran. Lukas 22,41-42.

“ Han gikk fra dem, så langt som et steinkast, og falt på kne og bad: 42 «Far, om du vil, så ta dette beger fra meg! Men la din vilje skje, ikke min.»

Isak bar veden opp på fjellet slik Jesus bar korset sitt. Han stilte ikke spørsmål til Faderen, var lydig til døden, ja døden på korset. 

Abraham, med en fakkel i den ene hånden og en kniv i den andre ledet sin sønn, sin eneste sønn opp på fjellet. Isak kunne ha løpt. Han kunne ha nedkjempet sin gamle far, men han gjorde det ikke! Han bar den tunge veden som skulle legges på alteret og tillot faren sin på binde seg på den.

Han spurte Abraham, “ : «Du far!» Og han svarte: «Ja, gutten min.» Isak sa: «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet som vi skal ofre?»  Abraham svarte: «Gud vil nok selv se seg ut et offerlam, gutten min.» Og så gikk de videre sammen, de to.

Isak ble bundet på alteret, og kniven som skulle brukes var i luften da Gud selv talte 11 Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: «Abraham, Abraham!» Og han svarte: «Ja, her er jeg.» 12 Da sa engelen: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg.» 13 Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornene i et kjerr like bak ham. Da gikk han bort og tok væren og ofret den som brennoffer istedenfor sønnen sin. 14 Og Abraham kalte dette stedet «Herren ser». 

Herren gir det vi trenger! Væren hadde allerede en tornekrone. Hvilket bildet av korset! Jeg vet ikke hva dere som leser dette går igjennom akkurt nå…men Gud har allerede gjort klar det du trenger for å seire. GUDS STRATEGISKE PLAN. Er det noe som er for vanskelig for Herren? Ta et nytt blikk fra Guds himmel og betrakt det underfulle universet med Hans perspektiv ….. zoom inn på et lite fjell på en liten planet og se fundamentet for alt. Gud har forordnet en vei for deg og meg slik at vi kan kjenne Ham av nåde gjennom tro!

Jeg vet ikke hvor jeg går, men jeg vet hvordan jeg skal komme dit! Bare fortsett å gå.

Bare for Jesus

Don

NB 1930