Ny bolig?

HAR DU FLYTTET INN I ET HUS/ LEILIGHET DER ANDRE HAR

                                   BODD FØR DEG?

Da vil jeg anbefale deg å «rense»  og «velsigne» boligen før du flytter inn. Dersom du tror på Jesus er det ikke noen stor sak. Du trenger ingen såkalte spesialister for å gjøre dette. Troen på Jesus er mer enn nok. Du har autoritet til å gjøre dette dersom du eier/ leier huset.

Gjør følgende:

1) Finn fram en liten skål med olivenolje – eller annen planteolje.

2) Gjør følgende i hvert rom:

a) Dypp en finger i oljen og tegn et lite kors over hvert vindu og hver dør i rommet.

b) Be en kort bønn. F.eks. «I  Herren Jesu Kristi navn (se note nederst)  tar jeg avstand fra alt ondt som måtte være i dette rommet. Jeg bryter dets makt i Jesu navn og jeg befaler at det skal forlate rommet nå i  Herren Jesu Kristi navn og aldri mer komme tilbake.»

c) Be Gud velsigne rommet. F. eks. «Herre Jesus. Jeg ber deg velsigne dette rommet. Velsign alle som bruker dette rommet. Velsign rommet med din fred.»

3) Når du er ferdig med alle rommene, så kan du be en bønn.

F.eks.. «Kjære Herre Jesus. Takk for din velsignelse og beskyttelse. Jeg / vi  legger  meg/oss nå i dine hender. Hjelp meg/ oss å leve et liv i sannhet og kjærlighet.»

4) Si Herrens velsignelse:

«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred.»

Dersom du føler deg uverdig eller «from nok» til å gjøre dette, så ber jeg deg tenke over disse bibelordene:

Mark 16,15-18 «Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, 18 de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noet giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.»

Kol 2,15 «Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste sig som seierherre over dem på korset.»

Vår frimodighet er i Jesu Kristi navn. Hans seier over makter og myndigheter er vår seier.

LYKKE TIL I JESU MEKTIGE NAVN!

NB

Demonene kan være veldig sta og formalistiske. Dersom du sier i Jesu navn kan du oppleve at de ikke adlyder. «Det er mange personer med navnet Jesus i verden». Derfor kan det være nyttig å si: I Herren Jesu Kristi navn.