[:no]Område ånder i Bibelen l[:]

[:no]

Område-ånder i Bibelen

Eksempel på område-ånder i Bibelen

Apg 16,16-19

En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg. De som eide henne, tjente gode penger på spådomskunstene hennes. 17 Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek: “Disse folkene er tjenere for Gud, Den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse.”

18 Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden: “Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far ut av henne!” Og den forlot henne på timen.

19 Da herrene hennes forsto at det ikke var mer fortjeneste å håpe på, grep de Paulus og Silas og trakk dem med seg til myndighetene på torget.

Et møte mellom Gud og Satan – mellom Guds tjenere og en stakkars slavekvinne som var et redskap for Satan.

Historien er enkel og lett forståelig. Den lærer oss ganske tydelig at Jesu Kristi navn er det sterkeste. Han seiret på korset over Satan og alle hans demoner.

Det er interessant å ta en titt på den greske teksten. Lukas bruker nemlig et spesielt uttrykk for å beskrive denne spådomsånden. Han skriver en pyton ånd.

Hvorfor brukte Lukas ordet pyton om ånden som slavekvinnen hadde?

Uttrykket pyton er hentet fra beretningen om oraklet av Delfi. Delfi var et kultsted nord for Filippi. Du kan lese om det som foregikk der i Wikipedia

https://no.wikipedia.org/wiki/Oraklet_i_Delfi

Oraklet i Delfi var Apollons orakel, som fantes i Delfi i antikkens Hellas. Oraklet ble betraktet som verdens sentrum. Oraklets prestinne, som ble kalt Pythia, profeterte sittende på en spesiell trebent taburett. Pythias navn kommer formodentlig av Python, slangen som ifølge sagnet hersket over stedet før Apollon slo den ihjel. (wikipedia)

Slangen er et symbol på Satan – jfr. Fristelsen i Edens hage. I fortellingen fra Filippi viser pyton til oraklet i Delfi som også drev med spådom.

Pyton åndens funksjon var å spå. Fortelle om ting som var skjult. Derav ordet okkultisme. Være opptatt av det som er skjult.

Det er sannsynlig at pyton ånden var en område ånd som hadde ansvar for denne delen av Hellas.

På samme måte som noen av Guds engler har ansvar for landområder (jfr. Daniels bok), så har noen falne engler et delegert ansvar i Satans rike over land og geografiske områder.

I dette tilfellet var området Grekenland og den territoriale åndens navn var Pyton. Det som karakteriserte denne ånden var spådom.

Slik som det var den gang for 2000 år siden er det også i dag. Satan har sine strukturer der han forsøker å ødelegge. Han har sine områdeånder og sine myriader av falne engler/demoner som han arbeider gjennom.

Men takk og lov. Han ble beseiret på korset. Jesu navnet er navnet over alle navn. Alle makter og myndigheter må bøye seg for dette navn.

 

[:]