[:no]Område ånder i Bibelen ll[:]

[:no]

Område ånder i Bibelen ll

«Fyrsten/ kongen over Perserriket og fyrsten over Javan»

Daniel 10, 1 – 20

Etter tre uker med faste og bønn får Daniel et syn. Han får se en mektig engel som var sendt fra Gud for å åpenbare for ham hva som skulle skje i framtida.

Det er flere ting som vi bør legge merke til i denne beretningen. For det første at engelen ble sendt samme dag som Daniel begynte sin faste. v.12

Dette gir oss stor trygghet og visshet. Gud hører oss med det samme vi ber.

Gud sendte sin engel til Daniel. Vi får ikke vite engelens navn, men det var en mektig og veldig engel. En stor redsel falt over de som var med Daniel slik at de sprang og gjemte seg.

Daniel selv mistet all sin kraft og falt sanseløs til bakken. Han var heller ikke i stand til å snakke før engelen rørte ved ham og ga ham styrken tilbake.

Guds engel ble stanset av Fyrsten over Perserriket ( den territoriale engelen over Perserriket). Fyrsten kjempet imot og hindret Guds utsending i 3 uker inntil engelen Mikael kom og hjalp Guds engel i kampen. Først etter tre uker kunne Guds engel slippe fra og levere sitt budskap til Daniel.

Vi kan forsøke å forestille oss denne kampen mellom to engler, men det blir bare gjetninger.

Fyrsten over Perserriket var en engel med ansvar delegert ham av Satan.

Vær aldri i tvil – Satans utsendinger er utplassert for å stjele, myrde og ødelegge. Noen har stor makt slik som Fyrsten over Perserriket, mens andre gjør sin ødeleggende gjerning blant oss vanlige mennesker.

Det er også nevnt en annen territorial engel i dette kapittelet – Javans fyrste (10,19). Javan er Hellas eller grekerne.

Vi får ikke vite navnene på fyrstene over Perserriket og Javan, bare deres titler.

Titlene gir oss en indikasjon på at det er onde makter utplassert over alle land/ landområder og folkeslag. De er plassert der for å utføre og styre Satans ødeleggende arbeid i de respektive områdene på vegne av Satan.

Legg merke til at Daniel ikke kjempet mot disse fyrstene. Daniel ba og ydmyket seg for Gud. Det er bare Gud som sender sine utsendinger for å kjempe mot dem.

Vi har ikke fått autoritet til å drive åndelig krigføring mot disse maktene. De eneste maktene vi kan kjempe mot og seire over i Jesu navn, er demonene i våre egne liv og i våre medmenneskers liv der vi blir invitert.

AÆTG[:]